EMOR: profesinio mokymo studentų įsidarbinimo galimybių didinimas

HR KODAS > Projektai > EMOR: profesinio mokymo studentų įsidarbinimo galimybių didinimas

Kaip padidinti profesinių mokyklų studentų galimybes įsidarbinti? Kaip sustiprinti efektyvių mokyklų ir darbdavių bendradarbiavimą? Ką daryti, kad profesinio mokymo programos atitiktų ne tik studentų lūkesčius, bet ir darbo rinkos poreikius?

Projektu EMOR siekiama gerinti tęstinio profesinio mokymo kokybę, didinti profesinio mokymo besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes, užtikrinti efektyvią studijų ir įdarbinimo partnerystę. Išskirtinis dėmesys skiriamas tęstinio profesinio mokymo sistemos dalyviams ir atstovams, teikiantiems mokymo paslaugas.

Projekto metu kuriama informacinė mokomoji medžiaga besimokančiųjų įsidarbinimo galimybių didinimui, kurioje bus pateikta bendra infomacija apie profesinį mokymą partnerių šalyse, darbo rinkos analizė, karjeros planavimo gidas. Taip pat bus parengtos tęstinio profesinio mokymo gairės apie inovatyvų ir technologiškai orientuotą mokymąsi.

Profesinio mokymo sistemos dalyviai ir atstovai įsisavinę projekto metu parengtą ir pristatytą medžiagą gebės gerinti tęstinio profesinio mokymo kokybę, didinti profesinio mokymo besimokančiųjų įsidarbinimo galimybes, užtikrinti efektyvią studijų ir įdarbinimo partnerystę.

Projekto partneriai:
Karaman Il Milli Egitim Müdurlugu, Turkija (koordinatorius)
Kauno mokslo ir technologijų parkas, Lietuva
FITIN  / UAB „Alfa idejos ir technologijos”, Lietuva
Culturae Association, Ispanija
AGIFODENT Association, Ispanija
Cooperativa de Ensino IPRL, Portugalija
Associação Comercial de Braga, Portugalija
APLICAPROPOSTA LDA, Portugalija
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, Italija
Consorzio Innopolis, Italija

Projekto Nr. 2015-1-TR01-KA202-022122
Įgyvendinimo laikotarpis 2015-09-01 – 2017-08-31

Projektas finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą programos lėšomis.