Apie

PERSONALO PARTNERIS > Apie

Esame personalo valdymo ir darbuotojų ugdymo specialistų komanda. Teikiame išorinio personalo partnerio ir vadovo paslaugas: padedame identifikuoti tinkamiausias žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo priemones ir bendradarbiaujame jas įgyvendinant.

JŪSŲ PERSONALO PARTNERIS

Apie

Esame personalo valdymo ir darbuotojų ugdymo specialistų komanda. Teikiame išorinio personalo partnerio ir vadovo paslaugas: padedame identifikuoti tinkamiausias žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo priemones ir bendradarbiaujame jas įgyvendinant. Padedame įdiegti veiksmingus individualizuotus personalo valdymo, motyvuojančios ir įtraukiančios organizacijos kultūros kūrimo, darbuotojų ugdymo ir mokymų sprendimus, paremtus šiuolaikiniais moksliniais tyrimais ir naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis.

Pirmieji Lietuvoje pradėjome diegti neuromokslo tyrimais paremtą personalo (žmogiškųjų išteklių) valdymo praktiką. Kaip rodo mūsų klientų patirtis, neuromokslo tyrimais paremti personalo valdymo sprendimai padeda atrasti gilumines priežastis, kodėl darbuotojai nepasiekia norimo rezultato, yra nemotyvuoti, dirba neefektyviai, nebendradarbiauja ir tikslingai investuoti darbuotojų motyvacijai, įsitraukimui, efektyvumui bei mikroklimatui gerinti skirtas lėšas.

Vedame vidinius ir atvirus mokymus, komandos formavimo, stiprinimo renginius. Komandos formavimo renginių metu padedame sustiprinti komandos narių ryšius, įvertinti komandose vykstančius psichodinaminius procesus ir kiekvienam komandos nariui pasijusti komandos dalimi, atrasti efektyvaus bendradarbiavimo būdus. Vidinės mokymų programos vertingos tuo, kad jų metu stiprinamos visos komandos, o ne pavienių jos narių kompetencijos, gilinamos žinios, po taip pat – analizuojamos konkrečios darbinės situacijos ir sprendžiamos realios darbinės problemos.

Mūsų komanda vienija psichologus, personalo valdymo ir darbuotojų ugdymo specialistus, koučingo specialistus. Kiekvieną programą adaptuojame konkrečios organizacijos ir komandos poreikiui.

Paslaugos

 • mikroklimato, įsitraukimo auditai
 • profesionali pagalba įgyvendinant tyrimų rekomendacijas
 • motyvacinių ir atlygio sistemų kūrimas / tobulinimas
 • metinio vertinimo modelio kūrimas / įgyvendinimas
 • įmonės kultūros kūrimas / tobulinimas
 • vidiniai mokymai
 • komandos formavimo renginiai
 • strateginės sesijos
 • komandinės sesijos
 • atvejų analizės sesijos
 • išorinis personalo partneris

Komanda

Ekspertinės mokymų ir konsultacijų sritys

 • Psichodinamika organizacijoje ir komandoje: kodėl darbuotojai atsitraukia, konfliktuoja, nevykdo deleguotų užduočių ir ką tuomet daryti vadovui?
 • Emocijos darbe (psichodinaminis požiūris. Kaip emocijos tampa veiksmais? Ką daryti vadovui, kad emocijos netrukdytų darbuotojų produktyvumui.)
 • Psichoemocinė organizacijos sveikata (psichologinis smurtas komandoje, perdegimas, emocinės darbuotojų reakcijos į krizes ir kaip jas valdyti, emocijos konfliktuose, negatyvaus elgesio apraiškos organizacijose, vadovo vaidmuo ir intevencijos.)
 • Darnus komandos darbas (bendravimas ir bendradarbiavimas, pasitikėjimas vienas kitu, mokymasis susikalbėti, konfliktų sprendimas, bendro tikslo siekimas, mentorystės kultūros diegimas)
 • Darbuotojų motyvavimas (remiantis naujausiais neuromokslo tyrimais)
 • Personalo valdymas (darbuotojų įtraukimas, motyvavimas, darnus komandos darbas ir kt.)
 • Vadovavimo įgūdžių stiprinimas (vadovo funkcijos, vaidmenys, šiuolaikiniai vadovavimo įrankiai, komunikacijos veiksmingumas, bendrystė ir tikslai, komandos įtraukimas į tikslų siekimą ir kt.)
 • Emocinio intelekto kompetencija (santykiai su kitais, savęs ir savo emocijų pažinimas, santykių su kitais stiprinimas, savo emocijų valdymas)
 • Streso valdymas (emocijos, nerimas, jų atpažinimas ir valdymas, nerimo mažinimo būdai, kaip kas vyksta neapibrėžtumo metu, stresas ir įtampa darbe ir kt.)
 • Komunikacija komandoje (grįžtamojo ryšio teikimas, bendravimas tarp skirtingų kartų, komunikavimas įmonės viduje, aktyvus klausymasis, pasitikėjimo kūrimas, nuostatų keitimas, bendravimas ir bendradarbiavimas, konfliktų sprendimas ir kt.)
 • Konfliktų valdymas (ar įmanoma pozityviai konfliktuoti? Konstruktyvus konfliktų sprendimas, emocijos konflikto metu, jų valdymas)
 • Kūrybingumo ugdymas, problemų sprendimas (racionalūs ir kūrybiniai sprendimų priėmimo būdais, realių problemų sprendimas pritaikant konkrečias kūrybingumo technikas)
 • Mentorystės programų diegimas (mentorystės programos įmonėje procesas: pradedant strateginių tikslų išgryninimu, potencialių metorių atranka ir mokymais, baigiant mentorystės elementų diegimu konkrečioje įmonės veikloje ir profesiniu palaikymu – supervizijomis).

Klientai

Narystė

Nuo 2015 m. esame Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys.

Patirtis

26 mikroklimato auditai
1592 darbuotojų apklaustų mikroklimato tyrimuose
7640+ mokymų dalyvių
17478+ valandų mokymų ir konsultacijų

Susisiekime:
+370 698 77435
mokymai@fitin.lt