Išorinis personalo partneris

PERSONALO PARTNERIS > Išorinis personalo partneris

Savo klientams esame išorinis personalo partneris: padedame identifikuoti tinkamiausias žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos įgyvendinimo priemones ir bendradarbiaujame jas įgyvendinant. Pritaikome veiksmingus individualizuotus personalo valdymo ir darbuotojų ugdymo sprendimus, paremtus šiuolaikiniais moksliniais tyrimais ir naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis. Pirmieji Lietuvoje į darbuotojų motyvaciją pradėjome žiūrėti kitaip – per neuromokslo tyrimų prizmę.

Atliekame mikroklimato, darbuotojų motyvacijos tyrimus, teikiame rekomendacijas ir konsultuojame motyvacinių sistemų kūrimo ir tobulinimo klausimais, padedame įsidiegti mentorystės programas, atliekame darbuotojų ugdymo ir mokymų poreikio vertinimus, kuriame ir įgyvendiname individualizuotas kompetencijų stiprinimo, įgūdžių ugdymo programas, vedame ir moderuojame komandos formavimo renginius.

  • mikroklimato, įsitraukimo auditai
  • profesionali pagalba įgyvendinant tyrimų rekomendacijas
  • motyvacinių ir atlygio sistemų kūrimas / tobulinimas
  • metinio vertinimo modelio kūrimas / įgyvendinimas
  • įmonės kultūros kūrimas / tobulinimas
  • vidiniai mokymai
  • komandos formavimo renginiai
  • strateginės sesijos
  • komandinės sesijos
  • atvejų analizės sesijos

Daugiau informacijos:
el.p. info@fitin.lt
tel. +370 698 77435