Išorinis personalo partneris

HR KODAS > Išorinis personalo partneris

Mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios neturi vidinio į strateginius personalo klausimus orientuoto žmogiškųjų išteklių valdymo specialisto, teikiame išorinio personalo partnerio paslaugą. Profesionalus žmogiškųjų išteklių valdymo specialistas būtinas kiekvienai įmonei. Personalo klausimai yra neišvengiami, o kompetetingas jų sprendimas yra būtinas norint pasiekti užsibrėžtų įmonės tikslų ir rezultatų. Tačiau ne visos įmonės turi galimybę skirti pilną etatą aukšots kompetencijos personalo valdymo specialistui įmonės viduje. Mažoms ir vidutinėms įmonėms ne visada būtinas pilnu etatu dirbantis žmogiškųjų išteklių valdymo specialistas. Žmogiškųjų išteklių valdymo specialisto paslaugų pirkimo sutartis – puiki išeitis, kai reikia priimti profesionalius personalo valdymo sprendimus.

Kodėl verta?

 • Gaunate aukštos kompetencijos patyrusį žmogiškųjų išteklių valdymo specialistą.
 • Turite galimybę pasinaudoti apjungta įvairių įmonių patirtimi bei naujausiomis pasaulinėmis tendencijomis žmogiškųjų išteklių valdymo srityje.
 • Išorinio specialisto nuoma padeda sumažinti kaštus. Jums nebūtina samdyti personalo valdymo specialistą pilnam etatui, nelieka darbo vietos įrengimo kaštų.

Bendradarbiavimo eiga ir žingsniai:

 • Atliekame žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų auditą
 • Identifikuojame prioritetines žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijos tobulinimo kryptis:
  • strateginiai prioritetai, strategijos kūrimas ir valdymas
  • tiesioginiai HR klausimai
  • probleminės sritys
  • čia ir dabar kylantys iššūkiai
 • Dirbame pagal suderintą veiksmų planą
 • Periodiškai peržiūrime žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijas ir bendradarbiavimo pažangą, priemonių įgyvendinimą, koreguojame ir tiksliname strategiją bei taikomas HR priemones

Kokias funkcijas mūsų specialistas gali atlikti jūsų įmonėje:

 • žmogiškųjų išteklių valdymo funkcijų auditas
 • žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos parengimas
 • darbuotojų įsitraukimo vertinimas, priemonių įsitraukimui didinti įgyvendinimas
 • mikroklimato auditas, priemonių komandos mikroklimatui gerinti įgyvendinimas
 • organizacijos kultūros stiprinimas (vertybių išgryninimas, diegimas, komandiškumo stiprinimas)
 • vadovų konsultavimas žmogiškųjų ištkelių valdymo ir darbuotojų ugdymo klausimais
 • atlygio ir motyvacinių sistemų tobulinimas
 • darbuotojų veiklos valdymo sistemos tobulinimas
 • vadovų supervizijos
 • psichoemocinės darbuotojų sveikatos ir gerbūvio vertinimas, priemonių įgyvendinimas
 • HR mentorystė mažiau patyrusiems kolegoms
 • patikimų partnerių paieška specifinėms užduotims atlikti (darbų saugos ir sveikatos, personalo dokumentavimo ir administravimo, darbuotojų paieškos ir atrankos, asmens duomenų apsaugos ir kt.)

Daugiau informacijos:
el.p. info@fitin.lt
tel. +370 698 77435