Vykdomi projektai

HR KODAS > Vykdomi projektai

Patirčių akademija

Kartu su VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras ir socialiniais partneriais, įgyvendiname projektą „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“.

Pagrindinė problema, kurią sprendžia mūsų projektas – bloga vaikų ir paauglių psichikos sveikata, mažas užimtumas ir iš to kylančios įvairios psichologinės bei socialinės problemos.  Projektu siekiama į ugdomąsias socialines-psichologines veiklas įtraukti kiek įmanoma daugiau vyresnių klasių moksleivių iš Kauno miesto ir Kauno rajono (prioritetą skiriant vaikams iš nedidelių kaimų, gyvenviečių), didinti jų asmenines psichologines bei socialines kompetencijas, plėsti jų socialines galimybes, vykdyti jų užimtumą.

Projekto  „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“ pagrindinė idėja – norint atrasti savo kelią, reikia ieškoti per patirtis!  Per grupinį bei individualų darbą (seminarai, individualios užduotys, konsultacijos), sukuriamas pasitikėjimo ryšys su vaikais. Profesionalūs projekto vykdytojai, lektoriai, psichologai mokina juos atpažinti bei valdyti emocijas, didina savęs pažinimą, padeda planuoti savo gyvenimą bei karjerą. Taip pat stiprina socialinius, bendravimo įgūdžius, suteikia žinias apie verslumą, įvairiais metodais skatina savęs pažinimą (per sportą, šokį, maistą, per  savęs išbandymą ir t.t.).

Šiame projekte mūsų specialistai moskleivių grupėms veda užsiėmimus apie savęs ir kitų pažinimą, komandiškumą, emocinio intelekto lavinimą.

Projektas „Moksleivių psichologinio ugdymo ir užimtumo programa“ yra finansuojamas iš Europos socialinio fondų lėšų (projekto Nr. 08.4.2-ESFA-K-629).