Švietimo institucijoms

HR KODAS > Švietimo institucijoms

Akredituotos programos pedagogams

Mokymai ir konsultacijos bendrųjų kompetencijų (kūrybingumo, iniciatyvumo, komunikacijos ir kt.) ugdymo klausimais, komunikacijos, bendradarbiavimo, projektų valdymo, streso ir konfliktų valdymo, ugdymo karjerai klausimais. Šiuo metu esame akreditavę šias mokymų programas pedagogams:

  • Patirtiniai metodai mokymo(si) procese
  • Mokinių motyvacijos stiprinimas
  • Meno terapijos metodo elementų taikymas ugdymo procese
  • Šiuolaikinė karjera: kaip parengti specialistą, dėl kurio rungtųsi darbdaviai
  • Kad vaikai užaugtų sėkmingi. Kaip dirbti su dabartiniais pradinukais?
  • Praktiniai darbo su tėvais įrankiai

Akredituotos programos švietimo institucijų vadovams

Mokymai ir konsultacijos šiuolaikinio vadovavimo, darbuotojų motyvavimo, komandinio darbo, emocinio intelekto temomis. Šiuo metu esame akreditavę šias kvalifikacijos kėlimo ir mokymų programas vadovams:

  • Vadovavimas XXI amžiuje: šiuolaikinio vadovo žinynas (ši programa sudaryta iš trijų dalių: šiuolaikinio vadovo žinynas, bendravimas ir bendradarbiavimas komandoje, taikomoji psichologija vadovo darbe).

Mikroklimato auditas
(adaptuota ir patikrinta švietimo institucijose!)

Mikroklimato audito tyrimo instrumentas sudarytas remiantis neuromokslo tyrimais, kad kiekvienas žmogus darbe (ne)sąmoningai reaguoja į tam tikrus socialinius veiksnius ir dirba energingai, „su ugnele“ arba priešingai – būna apatiški ir abejingi. Analizuojame 5 organizacijos veiksnius, įtakojančius darbuotojų vidinę motyvaciją ilgalaikėje perpektyvoje. Ištiriame, kaip jūsų komanda reaguoja į šiuos veiksnius ir pateikiame rekomendacijas, kaip galite ženkliai sustiprinti savo darbuotojų motyvaciją ir įsitraukimą.

Plačiau apie šį tyrimą čia.

Mūsų mikroklimato, įsitraukimo ir motyvacijos tyrimo instrumentas yra adaptuotas švietimo institucijoms.

Daugiau informacijos:
el.p. svietimo.darbuotojams@fitin.lt
tel. +370 698 77435