DARBUOTOJŲ STRESO VALDYMO RAŠTINGUMO ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS: Šiaulių PGV

HR KODAS > DARBUOTOJŲ STRESO VALDYMO RAŠTINGUMO ĮVERTINIMO KLAUSIMYNAS: Šiaulių PGV

Mieli Kolegos,

baigėme mokymų ciklą apie streso ir įtampos darbe valdymą bei psichikos sveikatą darbo vietoje. Šiuo klausimynu siekiame įvertinti Jūsų žinių pokytį.

Prie kiekvieno teiginio skalėje nuo 1 iki 10 pažymėkite geriausiai Jūsų žinias apibūdinantį balą, kai „1“ – turiu labai mažai žinių, „10“ – turiu labai daug žinių.

Apklausa yra anoniminė, vardo ir pavardės nurodyti nereikia. Duomenys bus naudojami tik mokymų vertinimo tikslais.

© FITIN